Emprenye

Emprenye        Emprenye,  en kısa  anlamı  ile  ahşap ın  nem  ve  suya  veya  bunlardan  mütevellit  haşere, kurt  ve  mantarlaşmaya  karşı  dayanıklılığını  artırmak  amacı  ile  kimyasal  içerikli  sıvının  ahşap a nüfus  ettirilme  işlemidir. Bu  işlem ile  ahşap,  bilinenin  aksine  tüm  dış  etkenlere   karşı  muhafaza  edilmiş  olmamaktadır. Yani  yukarıda da  izah edildiği  gibi  nem ve suya  karşı  koruma  amaçlanmaktadır. Dış mekanda ki  ahşap ın gerekli  teknik  bilgiden  yoksun  kullanılması  sebebi  ile  eğilip bükülme  veya  çatlayıp  yarılma  gibi  doğal  tepkiler  göstermesi  muhtemeldir.

Emprenye  üç  farklı  yöntemle  uygulanmaktadır. Bunlardan  birincisi  fırça  yada  rulo  benzeri bir  gereç  ile  harici  yüzeysel  koruma  yapılmasıdır. Diğeri, daldırma  dediğimiz yöntemdir ki,  bol  miktarda  ilaçlı  su  ile doldurulmuş  havuzun  içinde  bekletilmesi  sureti  ile  kereste nin   ilacı  emmesi  sağlanmaktadır. Üçüncü  ve  en çok  tavsiye  edilen  yöntem  ise  basınç – vakum  yöntemidir. Bu  yöntem de  esas  olan  ilacın mümkün  mertebe  kereste nin  derinliklerine  nüfus  ettirilmesidir.

Önceden  kurutulmuş  olan  kereste  cins  ve  türüne  göre  ilaç  ve  basınç  ayarları  yapılmış  kazanların  içine  yerleştirilir. Belli  bir  teknik  ile  ilaç  kereste ye basınç   ve  vakum  yolu  ile  yedirilir.  Kazandan  çıkarılan  keresteler  süzülerek  havalanması  için  belirlenmiş  bir  süre  müddetince  dinlendirilir. Bu işlem  neticesin de  beklenen  randımanın  alınabilmesi  için, sertliği   açısından  kereste nin  ağaç  türü,  kereste nin  kuru  olup   olmaması  ve  kazanda  bekletilme  süresi  önemlidir.

Emprenye,  şeffaf, yeşil  ve  kahverengi  olarak  uygulanmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published.