FIRIN KURUTMA

Home / FIRIN KURUTMA

Fırın Kurutma

Fırın Kurutma         Ağacın tabiatı  gereği  yaş  oluşu,  nihai  ahşap  ürünlerin   üretilmesi  için  birçok  engeller  oluşturmaktadır. Bu nihai  ürünler   mobilya  sektöründe  kullanılmak   üzere   üretilecek  ise  kereste nin  yaş  olmaması  için  gösterilecek  hassasiyet  birkaç  misli  daha  önem  kazanmaktadır.  Ağaç  canlı   bir  doğa  harikası  olup,  kurutulmadığı  vakit, bulunduğu  iklim  ve  şartlara  göre  tepkiler  verecektir. Bu  tepkilerden  en  bilinenleri,  çatlama, küflenme  ve  eğilip  bükülmedir.

Ağaçlardan  imal  edilen  kereste  ve  diğer  orman  ürünleri  günümüzde  çok  ileri  tekniklerle  üretiliyor  olmasıyla  beraber  ahşap  kullanımı  yüzyıllar  öncesine  dayanmaktadır. Bu tarihe  sahip  olan  kereste  ürünlerinin, kullanım  alanının  artması  ve  çeşitlilik  göstermesi  ile  kurutma  işlemi  önem  kazanmaktadır.

Belli  bir  pirensipte,  açık  havada  ve  gerekli  hassasiyetler  gösterilerek  uzun  süre  bekletilmesi   neticesin de  kurutulan  kerestelerin  zamanla  ihtiyacı   karşılamaması  nedeni  ile   bu  işlemin  daha  teknik  daha  kısa  sürede  fakat  kereste nin  doğasına  zarar  vermeden  yapılabilmesi  için  aranan  çareler  neticesin de   fırınlama  metodu  ideal  bir   çözüm  olarak  tespit  edilmiştir.

Fırınlama  işlemi  de  elbette  belli   bir  pirensipte  bilgisayar  ortamın da yapılmaktadır. Kereste türü, ebatı ve benzeri   değişken  özelliklere  göre  tatbik  edilen  metodların  farklılığı  nedeni  ile  ürünlerin  fırında  kalma  süresi de  uzayıp  yada  kısalmaktadır.

Kerestelerin  fırınlama  işlemi  görmesi  ile  minimize  edilmiş  olan  bazı  problemlerinin, güneş, yağmur  ve  rüzgar  nedeni  ile  tamamen  ortadan  kalkması  mümkün  olamayacağı  gibi,  bu  sorunların  bertaraf  edilmesine  yardımcı  olacak  diğer  bir  husus  ise  ahşap  ürünlerin  cins  ve  türlerine  göre  doğru  yerde  kullanılmasıdır.

İyi  kurutularak  imal   edilmiş  ürün,  doğru  yerde  ve  doğru  teknikte  kullanıldığı  vakit, doğal, sağlıklı, ekonomik, yenilenebilir   ve  dekoratif  olması  açısından   ahşap ı alternatifsiz  hale  getirmektedir.